Tilsynsrapport

Nasjonalt tilsynsprosjekt – om planteimportører etterlever importregelverket

Publisert 25.10.2018     Sist endret 25.10.2018

I 2016 ble regelverket for import av planter og andre smittebærende emner revidert, og da ble også importørenes ansvar for å hindre introduksjon av alvorlige planteskadegjørere tydeliggjort. Formålet med tilsynsprosjektet i 2017 var å undersøke om importørene har tatt ansvar og etterlever de nye importbestemmelsene.

Hva undersøkte vi:

Det ble ført tilsyn med 265 importører av sertifikatpliktige planter, potet og tre. Totalt ble det gjennomført 291 inspeksjoner.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:

Mattilsynets inspektører kontrollerte om importørene hadde god nok mottakskontroll og kompetanse om regelverk og planteskadegjørere. En god mottakskontroll og riktig kompetanse sikrer en god barriere mot innførsel av karanteneskadegjørere.

Hva fant vi:
  • 68% av importørene hadde ett eller flere brudd på regelverket.
  • 58% av importørene hadde mangler relatert til mottakskontrollen.
  • 25% av importørene hadde mangler relatert til kompetanse.
  • 4% av importørene hadde mangler relatert til melderutiner.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner