Kunngjøring

Ny veileder for import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trelast, flis og andre produkter av tre)

Publisert 07.01.2022     Sist endret 07.01.2022
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har laget veileder for deg som importerer sertifikatpliktig tre. Veilederen er aktuell for alle som importerer ulike varegrupper av tre (tømmer, trelast, flis, ved, treemballasje og andre produkter av tre).

Sertifikatpliktig tre er varer av tre som har krav til plantesunnhetssertifikat ved import.

Veilederen beskriver hvordan importen skal foregå for å være i samsvar med plantehelseregelverket, og omhandler blant annet:

  • aktuelt regelverk
  • hvilke varegrupper som krever plantesunnhetssertifikat ved import
  • hvilke varer av tre og bark som er forbudt å importere
  • krav til kompetanse hos importør
  • registrering av virksomhet og melding av importsendinger
  • hvordan gjennomføre mottakskontrollen
  • plantehelserisiko i ulike varegrupper
  • aktuelle karanteneskadegjørere

Vi har et strengt regelverk for import av sertifikatpliktig tre til Norge fordi vi ønsker å opprettholde den gode plantehelsen vi har her i landet. Skogen og naturmiljøet i Norge trues av skadegjørere som kan følge import av blant annet tømmer og andre treprodukter. 

Andre land har planteskadegjørere vi ikke har her i landet, og disse kan gjemme seg i treet som blir importert. Som importør har du et ansvar for at du ikke innfører alvorlige planteskadegjørere med importerte varer.

Se Veileder for import av sertifikatpliktig tre

Fant du det du lette etter?