Tilsyn i 2020 med importører av varer som krever plantesunnhetssertifikat

Publisert 05.03.2020     Sist endret 30.06.2020

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som importerer sertifikatpliktige planter og trelast mm. som kan være spredningsvei for alvorlige planteskadegjørere.

Importører av følgende varer blir prioritert i 2020:

Tilsynet vil også omfatte virksomheter som etter avtale med importør gjennomfører mottakskontroll av slike importsendinger.

Dette ser vi etter

Ved tilsynet vil vi blant annet se om det er samsvar mellom innmeldingen vi har mottatt og sendingen, gjennom stikkprøver verifisere om mottakskontrollen er tilfredsstillende gjennomført, samt etterse at varer som ikke er frigitt, er tilfredsstillende oppbevart.

Dette bør dere være forberedt på

I dette tematilsynet fokuserer Mattilsynet på om dere som planteimportør har god nok kompetanse om regelverk og forståelse av hvilken risiko som er knyttet til plantesendingene dere importerer. I samsvar med Mattilsynets veiledere for planteimport må dere ha etablert rutiner som sikrer korrekt melding om planteimport i skjematjenesten, gjennomføring av en tilstrekkelig mottakskontroll og riktig håndtering av importsendingene fram til de er frigitt av Mattilsynet. Vi oppfordrer alle importører å gjøre seg kjent med veilederne som ligger på nett.

Veiledere for planteimport finner dere her: Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten, Veileder om import av planter og Veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater.

For å tilfredsstille kravet til kompetanse må dere vise at dere har forståelse for hvilken risiko sendingen utgjør og at dere er kjent med hvilke skadegjørere som kan være relevante for den konkrete planteimportsendingen. Informasjon om regulerte planteskadegjørere finner dere blant annet på her på Mattilsynets nettsider, EPPOs nettsider, NIBIOs nettsider og kurs om planteskadegjørere.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Tilsyn med planteimportører vil ta utgangspunkt i konkrete importsendinger og vil bli gjennomført som uanmeldt tilsyn etter at importør har mottakskontrollert sendingen og før den er frigitt av Mattilsynet. 

Alle importører av sertifikatpliktig import, inkludert de som importerer på såkalte «samlesertifikat» bør være forberedt på tilsyn, og bør ha etablert gode rutiner for mottakskontroll og håndtering av importsendinger. Nødvendig dokumentasjon som sertifikater, sjekklister og andre skriftlige rutiner bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?