Tilsynsrapport

Tilsyn med import av planteskolevarer

Publisert 20.06.2014     Sist endret 20.06.2014

Rapporten fra et avsluttet tilsynsprosjektet i Oslo, Akershus og Østfold viser at mange rundormer (nematoder) og andre skadegjørere følger importerte planter inn i Norge. 55 av 70 prøver inneholdt nematoder.

Våren og høsten 2013 ble det tatt 70 jordprøver av busker og trær som ble importert inn til Norge. Jordprøvene ble analysert for nematoder. Nematoder (rundormer) er små, gråhvite «markliknende» organismer, 0,5–2 mm lange. Noen nematoder ødelegger og gjøre planter og dyr syke. Nematoder som angriper planter kaller vi planteparasittære nematoder. Noen av de mer kjente er potetcystenematoden (potetålen) og furuvednematoden.

Kan gjøre stor skade på frukt- og bærproduksjon

Tilsynsprosjektet ble gjennomført av Mattilsynet region Oslo, Akershus og Østfold og avdekket at 55 av de 70 prøvene inneholdt planteparasittære nematoder. Funnene ble gjort i 25 forskjellige plantearter. Mange av nematodene er genbærer (vektor) til flere viktige plantevirus som kan gjøre stor skade på frukt- og bærproduksjon, mens andre kan bli et problem i planteskoler og gartnerier. For privatpersoner kan dette også utgjøre et problem ved at busker og trær de planter i egen hage kan få redusert vekst eller i verste fall dø.

En del av nematodene som er blitt påvist er ikke kjent å forekomme i Norge. Ved jevnlig import av disse artene kan det ikke utelukkes at de vil kunne utgjøre en risiko for plantehelsen. Antall nematoder i jordprøvene varierte fra en til flere tusen. I en jordprøve fra vanlig hassel ble det funnet 2800 nematoder.  

I prosjektet ble det også utført visuell kontroller av plantene for å avdekke planteskadegjører som er regulert i plantehelseregelverket (karanteneskadegjører). Pærebrann er et eksempel på en slik planteskadegjører. Pærebrann er en farlig sykdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Det ble ikke gjort funn av noen karanteneskadegjører i dette prosjektet.

Flekkbåndsnegl funnet

Det ble derimot gjort funn av flekkbåndsnegl (Cornu aspersum), som ikke er kjent å forekomme i Norge. Det er ikke alle snegler som gjør skade på planter, men flekkbåndsnegl kan gjøre skade på mange forskjellige hageplanter. Iberiasnegl (brunskogsnegl) er et eksempel på en annen snegleart som gjør stor skade i blant annet private hager. Iberiasneglen har mest sannsynlig blitt innført til Norge med plantesendinger.  

Mottakskontrollen undersøkt

Det ble også undersøkt om importører av planteskolevarer (busker og trær) har en tilfredsstillende mottakskontroll. En mottakskontroll innebærer blant annet at importørene skal kontrollere at plantene som innføres oppfyller kravene i plantehelseregelverket. Målet med plantehelseregelverket er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere som ikke er etablerte i Norge i dag. På den måten sikrer vi at produksjon og omsetning av planter, busker og trær med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet. Prosjektet avdekket at i de fleste importørene har en tilfredsstillende mottakskontroll, men at de generelt har et forbedringspotensial i forhold til å ha en oversikt over hvilke planteskadegjører som kan følge med de ulike plantene fra de ulike landene. 

Kunne vi unngått blindpassasjerer med en bedre kontroll?

Det er en økende import av planter, busker og trær til Norge. Vi ser også at det importeres fra flere og mer eksotiske land. Dette øker risikoen for at planteskadegjører og andre fremmede arter følger med som blindpassasjerer på plantene og i jorda. Dermed øker risikoen for at det kan følge med plantesykdommer og -skadedyr som kan føre til store negative økonomiske og miljømessige konsekvenser om de spres i Norge.

Det er derfor vi har strenge regler for innførsel av planter, busker og trær til Norge. Det er importørene som har hovedansvaret for at plantene som innføres er i henhold til regelverket. Dette prosjektet viser derimot at tross det strenge regelverket kommer det inn både planteskadegjørere og andre fremmede arter. Det strenge regelverket gjelder også kun for planteskadegjører og ikke fremmede arter generelt.

Vi vil uansett ikke kunne sikre oss 100 % mot at blindpassasjerer følger med på plantene og i jorda, da må vi ha et importforbud. Importørene av planter, busker og trær bør derimot ta et enda større ansvar enn de gjør i dag. De må bli mer bevist på hvilke planter de importer og fra hvor, og hvilken risiko en slik import utgjør. De må velge seriøse leverandører og ha en god mottakskontroll hvor de blant annet har større fokus på mulige blindpassasjerer.

Mattilsynet oppfordrer også privatpersoner, anleggsvirksomheter og lignende til å ta inn planter via etablerte importører i Norge. De siste årene ser vi en økende tendens til at planter bestilles fra utlandet via internett og deretter leveres direkte til kunden i Norge. De fleste kundene har mindre kjennskap til hvilke blindpassasjerer som kan følge med plantene, enn de etablerte importørene. Det er også viktig at privatpersoner ikke tar med seg planter fra utlandet for å ha i egen hage, da må i så fall plantene være fulgt av et sunnhetssertifikat og fremstilles for kontroll hos Mattilsynet.

Se også

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Annette Haugane, seksjonssjef seksjon plantehelse og import, distrikskontoret Oslo, Asker og Bærum, tlf. 995 72 397.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Annette Haugane, seksjonssjef seksjon plantehelse og import, distrikskontoret Oslo, Asker og Bærum, tlf. 995 72 397.