Tilsyn med importører av planter og plantemateriale 2021

Publisert 27.01.2021     Sist endret 25.03.2021

Tilsynet med importører vil i 2021 bl.a. dreie seg om melderutiner til Mattilsynet og gjennomføring av mottakskontroll.

Mattilsynet har behov for å få dokumentert om importørene følger regelverket for import av planter og plantemateriale. I 2021 vil vi bl.a. vurdere følgende:

  • innmeldingen vi har mottatt opp mot sunnhetssertifikatet som tilhører sendingen
  • punkter knyttet til mottakskontrollen og melderutiner for gjennomført mottakskontroll
  • rutiner for håndtering og oppbevaring av varene fram til de er frigitt av Mattilsynet

Dette bør dere være forberedt på

Mattilsynet vil ta utgangspunkt i en konkret importsending og vil be om å få tilsendt sunnhetssertifikatet. Tilsyn kan bli gjennomført både før og etter at importør har mottakskontrollert sendingen. I samsvar med Mattilsynets veiledere for planteimport må dere ha etablert rutiner som sikrer korrekt melding om planteimport i skjematjenesten, gjennomføring av en tilstrekkelig mottakskontroll og riktig håndtering av importsendingene fram til de er frigitt av Mattilsynet.

Veiledere for planteimport finner dere her: Brukerveiledning for innmelding i skjematjenesten, veileder for import av planter og veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet i 2021 til å føre tilsyn med alle som importerer sertifikatpliktige planter og plantemateriale, men alle kommersielle importører bør allikevel være forberedt på å få tilsyn, inkludert dere som importerer på såkalte «samlesertifikat». Det er viktig at ansvarlig importør eller mottakskontrollør er med ved tilsynet. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Tilsynet i 2021 kan bli gjennomført både fysisk og digitalt. Du som importør vil få mer informasjon i forkant om gjennomføring av digitalt tilsyn hvis vi bestemmer oss for denne tilsynsformen.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer