Tilsyn med importører av planter og plantemateriale 2022

Publisert 17.01.2022     Sist endret 14.03.2022

I 2022 vil Mattilsynet i føre tilsyn med importørers rutiner for mottakskontroll. Denne kontrollen er det viktigste tiltaket du som importør gjør for å hindre introduksjon og spredning av alvorlige planteskadegjørere til Norge.

Det er du som importør som har ansvar for å kontrollere at dine varer er frie for alvorlige skadegjørere og ellers er i samsvar med norske importkrav. Med handel av sertifikatpliktige varer fra utlandet er det fare for at det følger med alvorlige skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor skade på norsk natur, landbruk og matproduksjon. Det er derfor viktig at du som importør kan avdekke planteskadegjørere som vi ikke ønsker å få inn i Norge og har gode rutiner for å gjennomføre kontroll av dine varer. 

I 2022 vil Mattilsynet etterspørre dine skriftlige rutiner for gjennomføring av mottakskontroll av en sending. Du som importerer sertifikatpliktige varer og er registrert hos Mattilsynet vil motta et brev med mer informasjon.

Er du ny importør kan du lese om hvordan du registrerer din virksomhet her.

Mattilsynet vil også gjennomføre offentlige dokument- og varepartikontroller på et utvalg av importsendinger. Dette gjør vi for å kontrollere at sertifikatet er riktig utstedt, at det ikke er anført forbudsvarer eller følger med alvorlige planteskadegjørere med sendinger til Norge.

Dette bør dere være forberedt på

Mattilsynet vil ta utgangspunkt i en konkret importsending og be om å få tilsendt skriftlige rutiner for hvordan du kontrollerer sertifikatet og varene, samt om risikovurderingen du gjør. Det er også relevant å få informasjon om hvilke hjelpemidler eller støtte du bruker i din kontroll og risikovurdering. 

Tilsyn vil bli gjennomført etter at du som importør eller mottakskontrollør har mottakskontrollert sendingen og bekreftet elektronisk at den har ankommet. I samsvar med Mattilsynets veiledere for planteimport og internkontroll må dere ha etablert rutiner som sikrer en tilstrekkelig mottakskontroll.

Aktuelle veiledere finner du her: Veileder om import av planterVeileder for import av sertifikatpliktig tre og Veileder internkontroll plantehelse. Se også vår samleside med Veiledere for sertifikatpliktig import. 

Har du behov for en oppfriskning av reglene og hvordan du etterlever de kan du se opptak av veiledningsmøter for kommersielle importører av planter og plantemateriale 2021

Mattilsynets planer for tilsyn i 2022

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Importører i Region Sør og Vest, Stor Oslo og Øst Første tertial 2022Et utvalg av kommersielle importører av sertifikatpliktige planter og plantemateriale.

Rutiner for gjennomføring av mottakskontroll.

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet i 2022 til å føre tilsyn med alle som importerer sertifikatpliktige planter og plantemateriale. Mattilsynet vil konsentrere seg mest om dere som tar inn sendinger fra land utenfor Europa, inkludert dere som importerer på såkalte «samlesertifikat». 

Tilsynet i 2022 vil bli hovedsakelig bli gjennomført som et «skrivebordstilsyn» og Mattilsynet vil etterspørre å få tilsendt nødvendig dokumentasjon. Du som er registrert som importør hos Mattilsynet vil motta et brev med mer informasjon. Virksomheter som Mattilsynet plukker ut for tilsyn i 2022 vil også motta en e-post om dette tilsynet og hva vi vil etterspørre av dokumentasjon.

Det vil bli sendt en rapport etter tilsynet. 

Fant du det du lette etter?