Rapport

Uønskede arter (frø) i importert fôr, mat og såvare 2017

Publisert 10.09.2018     Sist endret 18.03.2019

Mattilsynet gjennomførte i 2017 for første gang overvåkings- og kartleggingsprogrammet «Uønskede arter (frø) i fôr, mat og såvare». Formålet med programmet er å få økt kunnskap om hvilke arter som utilsiktet følger med i importerte produkter. Hovedfokuset var planteartene floghavre, hamp, ambrosia og hønsehirse, i tillegg til soppen meldrøye.

Hva undersøkte vi:

Importert fôr bestående av hele korn, erter eller frø til villfugler og innefugler/kjæledyr, såvare og avskallet hamp.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:

Planteartene floghavre, hamp, ambrosia, hønsehirse og svartsøtvier, i tillegg til soppen meldrøye. Full kartlegging av alle planteartene i enkelte av produktene. Spireevnen til avskallet hamp.

Hva fant vi:

I alle typer fôrprodukter ble det påvist floghavre, hamp og hønsehirsefrø. Omtrent 20% av villfuglblandingene inneholdt spiredyktig floghavre og hamp, 30 % av blandingene inneholdt ambrosia og nærmere 80 % inneholdt hønsehirse.

Ingen av såvareprøvene inneholdt artene floghavre, ambrosia eller hønsehirse. Det ble gjort ett funn av hamp i de totalt 109 såvareprøvene som ble tatt. Enkelte av partiene med rug og rughvete inneholdt meldrøye. Meldrøye ble også påvist i 17 % av prøvene med raigrasfrø.

Det ble utført fem spireanalyser av avskallet hampfrø. Frøene hadde mistet sin spireevne.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner