Rapport

Uønskede arter (frø) i importert fôr, mat og såvare 2018

Publisert 14.11.2019     Sist endret 14.11.2019

I 2018 ble det tatt totalt 162 prøver av importerte såvarer og fôr av hele korn eller frø til hest, villfugler, innefugler og smågnagere. Prøvene ble analysert for innhold av frø av planteartene floghavre, hamp, ambrosia og hønsehirse og soppen meldrøye. Formålet med kartleggingen er å få økt kunnskap om risikoen for at disse uønskede planteartene og soppen skal følge med i de ulike vareslagene ved import. Programmet var en videreføring av tilsvarende program i 2017.

Hva undersøkte vi:

26 prøver av såvarer (bygg, havre, vårhvete, vårraps og vårrughvete), 106 prøver av fôr til villfugler (villfuglblandinger, meiseboller og talgprodukter), 7 prøver av fôr til innefulger/smågnagere og 10 prøver av hestemüsli. Det ble også tatt ut 12 prøver av avskallet hamp.

Tidsrom:

2018

Hva lette vi etter:

Frø av planteartene floghavre (Avena fatua L.), hamp (Cannabis sativa L.), ambrosia spp. og hønsehirse (Echinochloa crus-galli L.), og sklerotier av soppen meldrøye (Claviceps purpurea). Avskallet hamp ble analysert for spireevne.

Hva fant vi:
  • Det ble ikke funnet floghavre, hamp, ambrosia eller hønsehirse i noen av de importerte såvarene. En av prøvene av vårrughvete inneholdt meldrøye, men innholdet lå godt under grenseverdien for hva som er tillatt.
  • Det ble funnet spiredyktig floghavre i alle varegruppene av fôr til villfugler. Flest funn ble gjort i villfuglblandingene. 44 % av disse inneholdt spiredyktig floghavre og hønsehirse, og i tillegg inneholdt noen av dem hamp og ambrosia.
  • En av prøvene av hestemüsli inneholdt floghavre og ambrosia.
  • Det ble funnet små mengder av floghavre, hamp, ambrosia og hønsehirse i fôr til innefugler eller smågnagere.
Hvem analyserte prøvene:

Kimen Såvarelaboratoriet AS

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner