Veiledere for sertifikatpliktig import

Publisert 18.12.2018     Sist endret 11.01.2022

Ved import av planter, plantedeler og smittebærende emner som jord og trevirke, er det en risiko for at det kan følge med plantesykdommer og -skadedyr. Det er derfor strenge regler for innførsel av disse varene til Norge.

Veilederne gir blant annet informasjon om:

  • importørens ansvar ved import
  • hvordan registrering og innmelding av import foregår i skjematjenesten
  • hvordan mottakskontrollen kan gjennomføres
  • hvilken kompetanse som kreves
  • hvor dere kan få informasjon og kunnskap om skadegjørere

Planter og andre varer som skal følges av et sunnhetssertifikat kan bare importeres dersom de oppfyller kravene i regelverket.

I veilederne på denne siden kan du lese om hvilke krav som gjelder og hvordan du kan oppfylle disse kravene.

Internkontroll plantehelse

Alle virksomheter som importerer varer som er sertifikatpliktige, har plikt til å innføre og utøve internkontroll. I Veileder internkontroll plantehelse kan du lære mer om hva internkontroll for plantehelse omfatter.

Innmelding av import i skjematjenesten

I Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten finner du informasjon om hvordan skjemaene i skjematjenesten skal fylles ut i forbindelse med import.

Tilleggserklæringer på plantesunnhetssertifikater

Veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater vil være til hjelp når du skal kontrollere plantesunnhetssertifikatene i forbindelse med import av planter og andre varer som skal følges av slike sertifikater.

Import av planter og formeringsmateriale

Veileder om import av planter beskriver regelverket for import av planter og formeringsmateriale som skal følges av sunnhetssertifikat.

Med planter og formeringsmateriale menes levende planter og plantedeler som er plantet, eller skal plantes. Dette inkluderer blant annet podekvister, vevskulturer, løk og knoller.

Import av frø til forskningsformål

Veileder om import av frø til forskningsformål beskriver import av såvare til vitenskapelig formål.

Import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trelast, flis og andre produkter av tre).

Veileder for import av sertifikatpliktig tre er rettet mot alle som er involvert i import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trevirke, trelast, flis, treemballasje og andre produkter av tre).

Import av potet

Veileder for import av potet er rettet mot alle som er involvert i import av potet til mat og industri.

Import av næringsmidler

Husk at ved import av poteter, frukt og grønnsaker må du også være kjent med regelverket for næringsmidler.

Dette kan du lese mer om på denne siden: Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler.

Fant du det du lette etter?