Økologisk


Publisert 03.12.2012 | Sist endret 31.01.2013

Formålet med økologiregelverket er å sikre at landbruksprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske skal overholde kravene til økologisk produksjon. Videre skal regelverket ivareta miljøvennlig produksjon og sikre redelig omsetning.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for regelverket knyttet til produksjon, foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler i Norge. Myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak i henhold til økologiregelverket har Mattilsynet i hovedsak delegert til Debio.

Virksomheter som produserer, foredler, importerer eller omsetter økologiske produkter er ansvarlige for å følge økologiregelverket. Virksomheter som ønsker å bruke Debios Ø-merke er i tillegg sertifiseringspliktige i Debios kontrollordning.

På noen mindre områder har Mattilsynet selv ansvar for å føre tilsyn. Det gjelder hovedsakelig import av økologiske produkter og næringsmidler fra land utenfor EU/EØS.