Import av økologiske varer

Publisert 17.10.2012     Sist endret 31.05.2019

Alle varepartier av økologiske landbruksvarer og næringsmidler fra land utenfor EØS-området skal kontrolleres ved import. Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter er at det kreves et økologisertifikat (certificate of inspection – COI) i tillegg til annen dokumentasjon. Dette sertifikatet skal behandles elektronisk i TRACES. Importører skal imidlertid i tillegg melde import av økologiske varepartier i MATS minimum 24 timer før ankomst.

Forordning (EF) nr. 1235/2008 angir nærmere bestemmelser om import av økologiske produkter. Økologiske produkter fra tredjeland kan importeres til EØS-området når produktene kommer fra et godkjent tredjeland i henhold til vedlegg III, eller produktene er kontrollert av et kontrollorgan i henhold til spesifikasjonene gitt i vedlegg IV. Produkter fra tredjeland som ikke tilfredsstiller noen av disse kravene kan ikke omsettes med henvisning til økologiske produksjonsmetode. 

Veileder foredling, import og omsetning av økologiske produkter inneholder utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

 

Høring

Endringer i regler for økologisk produksjon

Send oss innspill innen: 04.04.2020

Høring

Nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021

Send oss innspill innen: 06.04.2020

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter, hovedkontoret

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Økologisk Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer