Faktaartikkel

Handel med økologiske produkter mellom Norge og Storbritannia

Publisert 16.12.2020     Sist endret 16.12.2020

Brexit

1. januar 2021 ble det innført nye rutiner og krav ved handel med Storbritannia. Spesielt for handel med animalske produkter, levende dyr og avlsprodukter, og ikke-animalske risikoprodukter betyr dette endringer for både import fra, og eksport til, Storbritannia.

Regjeringen har utfyllende informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Storbritannia er ikke lenger et medlem av EU, og blir et tredjeland fra 1. januar 2021. Overgangsperioden etter Brexit blir avsluttet ved årsskiftet, og det blir endringer i reglene for handel med Storbritannia.

Regelverket for import av økologiske produkter blir oppdatert slik at kontrollorgan i Storbritannia blir anerkjente til å sertifisere og kontrollere økologiske virksomheter og produkter. Denne anerkjennelsen gjelder i første omgang frem til 31.12.2021.

Import fra Storbritannia etter 1.1.2021

Ved import av økologiske produkter fra Storbritannia til Norge blir det et krav om at varepartier fra 1.1.2021 må ledsages av et elektronisk importsertifikat (certificate of inspection) ved bruk av TRACES NT. Det er videre et krav om at importør skal melde import av økologiske varepartier minimum 24 timer før ankomst.

Eksport til Storbritannia etter 1.1.2021
Ved eksport av økologiske produkter fra Norge til Storbritannia blir det en overgangsperiode uten særlige tilleggskontroller etter økologiregelverket frem til 1. juli 2021. Fra 1. juli 2021 blir det imidlertid et krav om at slike varepartier skal ledsages av et spesifikt importsertifikat («GB COI»), og det blir bruk av et annet system enn TRACES NT.

Mer informasjon:

Konsekvenser av brexit på Mattilsynets områder

Informasjon fra Storbritannia om deres importregelverk for økologiske produkter finner du på disse lenkene:

Fant du det du lette etter?