Delegeringer

Publisert 17.10.2012     Sist endret 15.07.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften 18.03.2017 356

Regelverk og veiledning