Nytt økologiregelverk i EU utsatt til 1.1.2022

Publisert 22.09.2020     Sist endret 12.01.2021

EUs nye regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter skulle etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Dette blir imidlertid utsatt med ett år, og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU.

Nytt økologiregelverk utsettes med ett år på grunn av at Covid-19 pandemien har forsinket prosessen med å ferdigstille regelverket, og for å gi økologiske virksomheter bedre tid til å tilpasse seg det nye regelverket. Andre datoer i regelverket er tilsvarende forskjøvet med ett år, og dette omfatter blant annet datoer relatert til utfasing av unntaksmuligheter i økologiregelverket.

Regelverket blir først gjeldende i Norge etter at det er tatt inn i EØS-avtalen. Det er ikke avklart når dette vil skje

Det nye økologiregelverket er videreutviklet i samsvar med mål og prinsipper for økologisk produksjon. Dette innebærer endringer for å fremme et tydeligere regelverk, med utfasing av en del unntak fra regelverket. Det er et formål å fremme god dyrevelferd og ivareta naturlig dyreatferd. Det kommer blant annet et nytt krav om at okser skal ha tilgang til lufteareal eller beite i hele produksjonsperioden.

Det er et mål i økologisk produksjon å benytte lokale råvarer i fôr til husdyr, og det blir derfor et økt minimumskrav til dette i det nye regelverket. Videre er det foreslått endringer som skal fremme økt bruk av økologisk formeringsmateriale for dyr og planter. Den endringen som innebærer størst konsekvenser for norske virksomheter er et fremtidig forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologiske veksthus, gjennom et krav om dyrking i jord.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon gjennomfører utredninger for å kartlegge konsekvenser og muligheter for å forenkle tilpasninger til nye krav i regelverket. I år pågår det en utredning for å informere om mulige løsninger og praktiske råd for å sikre at okser får tilgang til luftegård og hold av kastrater på beite, og en utredning for å se på muligheten for å øke produksjonen av økologisk planteformeringsmateriale.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer