Planteskadegjørere

Publisert 08.10.2012     Sist endret 22.11.2021

Et viktig mål med tilsyns- og overvåkingsarbeidet til Mattilsynet er å hindre introduksjon og spredning av karanteneskadegjørere. Dette er planteskadegjørere som er vurdert å kunne gjøre stor skade i plantedyrkingen eller i naturen og som er vanskelige å bekjempe.

Tidlig påvisning og effektiv bekjempelse av slike planteskadegjørere vil kunne redusere utgiftene ved utbrudd og behovet for bruk av plantevernmidler. Hvis de etablerer seg, vil mulighetene for eksport av planter og plantedeler til andre land begrenses.

Når skal du melde fra om en planteskadegjører? 

Karanteneskadegjørere er regulert i Forskrift om plantehelse.