Planteskadegjørere

Publisert 08.10.2012     Sist endret 19.01.2021

Et viktig mål med tilsyns- og overvåkingsarbeidet til Mattilsynet er å hindre introduksjon og spredning av karanteneskadegjørere. Dette er planteskadegjørere som er vurdert å kunne gjøre stor skade i plantedyrkingen eller i naturen og som er vanskelige å bekjempe.

Tidlig påvisning og effektiv bekjempelse av slike planteskadegjørere vil kunne redusere utgiftene ved utbrudd og behovet for bruk av plantevernmidler. Hvis de etablerer seg, vil mulighetene for eksport av planter og plantedeler til andre land begrenses.

Karanteneskadegjørere er regulert i Forskrift om plantehelse.

Varsle oss

Ring Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 ved mistanke om karanteneskadegjerare, eller meld det inn skriftleg via skjemaet Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjører.

Ved utbrudd vil Mattilsynet fastsette tiltak for å bekjempe og hindre videre spredning. Mattilsynet kan også gripe inn overfor andre planteskadegjørere som kan medføre alvorlige, samfunnsmessige konsekvenser. Det er eierens ansvar å opprettholde en god plantehelsestatus i sin virksomhet eller på sin eiendom.