Regelverksprosess

Arbeid med ny plantehelseforskrift - utarbeiding av nye karanteneskadegjørerlister

Publisert 08.10.2019     Sist endret 16.03.2020

Mattilsynet innhenter vurderinger fra VKM til støtte for utarbeiding av nye karanteneskadegjørerlister i plantehelseregelverket

Det norske plantehelseregelverket trenger de kommende årene modernisering, og Mattilsynet har derfor startet et prosjekt for utarbeidelse av ny plantehelseforskrift. En viktig del av dette arbeidet er gjennomgang av listene med regulerte skadegjørere. Plantehelseområdet er ikke en del av EØS-avtalen. Da plantehelseforskriften ble vedtatt i desember 2000, bygget den imidlertid i stor grad på EUs daværende regelverk, men med enkelte nasjonale tilpasninger. Det har vært sett på som hensiktsmessig å fortsatt ha regler som ligner EUs. I arbeidet med nye norske lister over regulerte skadegjørere vil Mattilsynet derfor ta utgangspunkt i skadegjørerlistene i dagens plantehelseforskrift, og vurdere disse opp mot det som er foreslått som regulerte skadegjørere i EUs nye plantehelseregelverk som trer i kraft i desember 2019. 

Fra VKM ønsker Mattilsynet bistand til vurderinger av karanteneskadegjørere for Norge. Bestillingene til VKM vil organiseres som flere delleveranser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om vurderinger av karanteneskadegjørerlister – delleveranse 1

 

Høringsfrist: 15.10.2019
 
Bestilling

Mattilsynet sender bestilling til VKM om vurderinger av karanteneskadegjørerlister – delleveranse 1 (innhold i bestillingsbrev det samme som det som var på høring)

 16.11.2019
 
Mottak av delleveranse 1

Mattilsynet mottok fra VKM vurderinger av karanteneskadegjørerlister – delleveranse 1

 30.10.2019
 
Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om vurderinger av karanteneskadegjørerlister

 

 23.03.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon Planter, tlf. 22 77 91 40