Bakterier og fytoplasma i planter

Publisert 09.10.2012     Sist endret 16.09.2019

Her følger informasjon om noen viktige bakterier og fytoplasma i planter som Mattilsynet forvalter gjennom plantehelseregelverket eller andre bestemmelser.

Høring

Endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Send oss innspill innen: 15.04.2020

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistenkt sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn