Bakteriebladflekk på jordbær

Publisert 29.11.2012     Sist endret 10.08.2018

Bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) er en karanteneskadegjører som kan angripe jordbærplanter og føre til store avlingstap.

Det er forbudt å spre Xanthomonas fragariae med planter og formeringsmateriale av jordbær i Norge.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret