Bakteriebladflekk på jordbær

Publisert 29.11.2012     Sist endret 10.08.2018

Bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) er en karanteneskadegjører som kan angripe jordbærplanter og føre til store avlingstap.

Det er forbudt å spre Xanthomonas fragariae med planter og formeringsmateriale av jordbær i Norge.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev