Rapport

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 239 prøver fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 20 utvalgte jordbærprodusenter i Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Vestfold og Buskerud.

Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte planter.

Tidsrom:

Sommeren 2017.

Hva lette vi etter:Bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae)
Hva fant vi:Bakteriebladflekk på jordbær ble ikke funnet i noen av prøvene. Femte sesong med prøvetaking uten funn gir grunn til fortsatt å anta at denne planteskadegjøreren ikke finnes i landet (per 2017).
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner