Rapport

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018

Publisert 27.05.2019     Sist endret 27.05.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge og å oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva undersøkte vi:

Tilsammen 258 prøver fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 14 utvalgte jordbærprodusenter i Akershus, Østfold, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte planter.

Tidsrom:

Sommeren 2018.

Hva lette vi etter:Bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) Denne bakterien er regulert som karanteneskadegjører og kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Det har de fem siste sesongene vært tatt ut prøver for denne planteskadegjøreren fra produksjonsfelt i hele landet uten funn.
Hva fant vi:Bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) ble funnet i ett felt med sorten Malwina hos en bærprodusent i  Østfold. Dette er første gang denne bakterien er påvist i Norge. Smitten har trolig kommet inn med importerte planter. Ingen av prøvene viste synlige symptomer. Vi kan ikke utelukke at smitte også finnes på andre produksjonssteder enn det vi har avdekket til nå.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner