Fakta om Xanthomonas fragariae (bakteriebladflekk på jordbær)

Publisert 29.11.2012     Sist endret 14.04.2020
Xanthomonas fragariae (bakteriebladflekk på jordbær) kan gjøre svært stor skade på jordbærproduksjon.  Foto: EPPO

Bakterien Xanthomonas fragariae er en karanteneskadegjører som kan føre til store avlingstap i jordbærproduksjon. Selve jordbæret blir ikke angrepet, men angrep på begerbladene reduserer kvaliteten og dermed også salgbar avling.

En risikoanalyse gjennomført i 2000 viser at bakterien kan etablere seg her i landet.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Den er listet i Vedlegg 2 i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg  4A nr. 37 og 4B nr. 2. Bakterien er regulert som «regulert ikke-karanteneskadegjører» (RNQP) i EU og står oppført på EPPO’s skadegjørerliste A2.
  • Vertplanter: Først og fremt jordbær
  • Symptomer: Bakterien kan ligge lenge latent i plantene og er vanskelig å oppdage på tidlige stadier. I frilandsproduksjon av jordbær kommer symptomer kommer oftest til syne om høsten etter regnvær eller når kjøligere natt- enn dagtemperatur fører til doggfall på bladene. Ved produksjon i plasttunneler/ veksthus er plantene mer beskyttet mot fuktighet på bladene og smitta planter kan se tilsynelatende friske ut i lang tid. Les mer om symptomer i Informasjonsbrosjyre bakteriebladflekk på jordbær
  • Inspeksjonsmetode: Rutinemessig prøveuttak for laboratorieundersøkelser. Visuell kontroll er ikke tilstrekkelig fordi plantene kan være smittet uten å vise synlige symptomer
  • Utbredelse: Skadegjøreren er på stadig frammarsj i Europa. Den er også funnet i mange andre land. Fordi symptomene er vanskelig å oppdage, er det sannsynlig at bakterien er mer utbredt enn det som er rapportert. Les mer om utbredelse i EPPO Global Database.
  • Viktigste spredningsveier: Over lengre avstander med latent infiserte småplanter. Over korte avstander med vann eller vannsprut, maskiner og redskaper. Bakterien kan overleve i lang tid i dødt plantemateriale, men fritt i jord vil den dø relativt raskt. Dersom maskiner og redskaper vaskes grundig etter arbeid, er det liten risiko for at smitten kan spres videre til nye felt.

Fakta om Xanthomonas fragariae på andre nettsteder:

Tilbake til "Bakteriebladflekk på jordbær" 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner