Er det mulig å bli kvitt heksekost på eple for fremtiden i Norge? Hvis ikke, hva kan bli konsekvensen?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 15.11.2012

Mattilsynet vil arbeide for å hindre videre spredning og på sikt eliminere heksekost i Norge. Sykdommen har begrenset med spredningsveier, som muliggjør at de rette tiltakene vil kunne redusere forekomsten av heksekost på eple i fremtiden, men dette er helt avhengig av vektorsituasjonen og tilgang på mer kunnskap om denne. Erfaringer fra arbeidet med sharkaviruset i plomme viser at langsiktig arbeid har god effekt for å hindre videre spredning. Skal en lykkes, er en avhengig av at alle følger opp og bruker kontrollert materiale ved oppformering av epletrær og at det meldes fra til Mattilsynet ved mistanke om sykdommen i frukthager.

Fant du det du lette etter?