Hva har Mattilsynet gjort for å bekjempe heksekost?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 15.11.2012

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene som produserer epletrær etterlever regelverket. Det er virksomhetenes ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at de omsetter planter med heksekost. Når smitte blir påvist, fatter Mattilsynet vedtak om omsetningsforbud og destruksjon av plantemateriale for å unngå videre smittespredning. Virksomhetene blir også fulgt opp med etterkontroll.

Mattilsynet har de to siste årene gjennomført overvåking og kartleggingsprogram i områdene rundt planteskoler som produserer epletrær. Dette har gitt Mattilsynet viktig informasjon om spredningsbildet. Det er også ført tilsyn og prøvetaking av epletrær hos produsenter av epletrær.

Fant du det du lette etter?