Tilsynsrapport

Kartlegging av heksekost på eple i 2011 viser omfattende smitte

Publisert 23.05.2012     Sist endret 19.11.2012

Mattilsynet startet i 2011 et kartleggingsprogram for heksekost i eple. Undersøkelsene har avdekket infiserte epletrær i nærområdet til 14 av de 19 undersøkte planteskolene/kvistbankene.

Etter at det høsten 2010 ble påvist heksekost i eple flere steder på Vestlandet og også hos et par fruktdyrkere i Telemark, startet Mattilsynet et kartleggingsprogram for denne skadegjøreren. Resultatene fra fjoråret foreligger nå i en rapport fra Bioforsk Plantehelse, som har analysert prøvene.

Nærområdet til planteprodusenter er undersøkt

Heksekost på eple kan spres med infisert plantemateriale, vektorer og via sammenvokste røtter. At plantematerialet som omsettes av Malus er friskt, er vesentlig for å hindre spredning av skadegjøreren, og planteskolene/kvistbankene er derfor underlagt det ordinære tilsynet som Mattilsynet gjennomfører. Kartleggingsprogrammet omfattet eplehager i umiddelbar nærhet til planteskoler/kvistbanker som omsetter planter og formeringsmateriale av Malus i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Buskerud. Epletrær hos både kommersielle fruktdyrkere og private hageeiere inngår i programmet. Ikke alle ble undersøkt i 2011, men kartlegginga fortsetter i år.

Alvorlig situasjon

I regi av kartleggingsprogrammet ble det analysert 250 prøver. I 139 av dem ble det påvist heksekost. Det er ikke funnet heksekost i produksjonsfeltene til planteskolene/kvistbankene, men i frukthagene hos 7 av dem. Totalt er heksekost på eple funnet i egen frukthage og/eller innenfor 500 m fra produksjonsstedet hos 14 av de 19 undersøkte planteprodusentene. De fleste av dem befinner seg på Vestlandet. Bioforsk Plantehelse understreker alvoret i situasjonen med hensyn på mulig smittepress, og Mattilsynet støtter Bioforsk Plantehelse i dette.

Rapporten omtaler også resultater av det ordinære tilsynet som Mattilsynet gjennomfører hos planteprodusentene, uten at antall prøver mm. er spesifisert.

Dyrkers plikter

Mattilsynet poengterer at selv om det nå gjennomføres en kartlegging av heksekost i offentlig regi, så fritar ikke det den enkelte dyrker fra å kjenne status for skadegjøreren på egne og evt. leide arealer, for å sikre at regelverkets bestemmelser etterleves. Ved evt. mistanke om forekomst av heksekost, plikter eier eller bruker å melde fra til Mattilsynet.

Bioforsk Rapport: Kartlegging for heksekost i eple i (2011) 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

  • Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane: Rådgiver Brita Toppe, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, tlf. 55 21 57 08
  • Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark: Seniorrådgiver Maren Anna Holst, Distriktskontoret for Vestfold, tlf. 33 42 03 09
  • Mattilsynet, landsdekkende kartleggingsundersøkelse: Seniorrådgiver Randi Knudsen, Mattilsynets Hovedkontor, seksjon planter og vegetabilsk mat, tlf. 64 94 43 39 eller 63 89 97 31
  • Bioforsk Plantehelse: Forsker Dag-Ragnar Blystad, tlf. 90 87 25 88

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

  • Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane: Rådgiver Brita Toppe, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, tlf. 55 21 57 08
  • Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark: Seniorrådgiver Maren Anna Holst, Distriktskontoret for Vestfold, tlf. 33 42 03 09
  • Mattilsynet, landsdekkende kartleggingsundersøkelse: Seniorrådgiver Randi Knudsen, Mattilsynets Hovedkontor, seksjon planter og vegetabilsk mat, tlf. 64 94 43 39 eller 63 89 97 31
  • Bioforsk Plantehelse: Forsker Dag-Ragnar Blystad, tlf. 90 87 25 88