Rapport

Ingen funn av Xanthomonas fragariae i norsk jordbærproduksjon

Publisert 11.04.2014     Sist endret 11.04.2014

Høsten 2013 tok Mattilsynet ut prøver fra bær- og plantefelt av jordbær for å undersøke om den fryktede planteskadegjøreren Xanthomonas fragariae finnes i norsk jordbærproduksjon. Bakterien ble ikke funnet i noen av prøvene. Resultatene fra undersøkelsen gir grunn til å anta at skadegjøreren ikke finnes i landet.

Kartleggingsundersøkelsen var landsomfattende og ble gjennomført for å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge.  

Det ble tatt ut stikkprøver i plantefelt hos alle planteprodusentene i landet. I tillegg ble det tatt ut prøver fra et utvalg bærprodusenter etter en risikovurdering. Prøvene ble analysert ved Bioforsk Plantehelse.

Les mer om kartleggingsundersøkelsen i vedlagte rapport.

Bakterien Xanthomonas fragariae er en karanteneskadegjører som kan føre til store avlingstap i jordbærproduksjon. Skadegjøreren er listet i forskrift om plantehelse og er forbudt å spre med plantemateriale. Den kan ligge lenge latent i plantene, og det er derfor ofte svært vanskelig å oppdage smitten ved visuell kontroll.

I forskrift om plantehelse er det i dag kun krav om visuell kontroll for Xanthomonas fragariae i planteproduksjon av jordbær. Det vil derfor også i 2014 bli tatt ut prøver fra jordbærplanter for testing fra alle virksomheter som driver planteproduksjon av jordbær. Det vurderes også om slik testing for latent smitte skal innføres som et obligatorisk krav i forskrift om plantehelse.

Les mer om bakteriesjukdommen:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31 eller 415 03 214


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31 eller 415 03 214