Rapport

Kartlegging av Xanthomonas arboricola pv. pruni 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xanthomonas arboricola pv. pruni i 2017. Målsettingen for programmet var å få mer kunnskap om utbredelse i Norge, etter at planteskadegjøreren i 2015 ble påvist i importsendinger av plommegrunnstammer og i plommetrær og laurbærhegg i fem norske planteskoler.

Hva undersøkte vi:

416 prøver fra grøntanlegg og noen kommersielle frukthager. Hovedsakelig ble laurbærhegg og prydvarianter av kirsebær, plomme, fersken, aprikos og mandel i grøntanlegg fra Trøndelag og sørover undersøkt.

I tillegg tok vi prøver av nyplantinger av plomme, søt- og sur-kirsebær i kommersielle frukthager i Møre og Romsdal, som ikke ble omfattet av programmet i 2016.

Tidsrom:

Mai til september 2017.

Hva lette vi etter:Xanthomonas arboricola pv. pruni
Hva fant vi:Xanthomonas arboricola pv. pruni  ble ikke funnet i noen av prøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner