Rapport

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2017. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge. Det ble analysert prøver fra importerte og norskproduserte vertplanter.

Hva undersøkte vi:

Det ble tatt prøver av 72 ulike vertplanteslag.

Prøvene ble tatt ut på importtidspunktet, under omsetning av importerte planter og i og rundt norske produksjonsplanteskoler. De importerte plantene hadde opprinnelse i 8 ulike land.

Til sammen 328 prøver ble analysert.

Tidsrom:

Mars til september 2017.

Hva lette vi etter:Xylella fastidiosa, en bakterie som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter.
Hva fant vi:Xylella fastidiosa ble ikke påvist i noen av prøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner