Rapport

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018

Publisert 03.05.2019     Sist endret 03.05.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge. Programmet var en videreføring av programmet for 2017.

Hva undersøkte vi:

Det ble tatt prøver av 64 ulike vertplanteslag.

Prøvene ble tatt ut på importtidspunktet og under omsetning av importerte planter. Plantene hadde opprinnelse i 12 ulike land.

Til sammen 332 prøver ble analysert.

Tidsrom:

Mars til september 2018.

Hva lette vi etter:Xylella fastidiosa, en bakterie som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter.
Hva fant vi:Xylella fastidiosa ble ikke påvist i noen av prøvene.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner