Rapport

Kartlegging pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri) 2016 og 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogram for pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri) i 2016 og 2017. Hensikten med programmet var å få kunnskap om status for denne planteskadegjøreren i Norge.

Hva undersøkte vi:Planteprøver og insektprøver fra pæredyrkere, kvistbanker, frukttreplanteskoler og klonarkiv/sortssamlinger ble undersøkt. Totalt ble 1113 planteprøver og 304 insektprøver tatt ut og testet.
Tidsrom:

Kartleggingen ble gjennomført i 2016 og 2017.

Hva lette vi etter:Plantesjukdommen pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri).
Hva fant vi:

Pærevisnesjuke ble påvist i planteprøver fra 12 av 46 undersøkte lokaliteter. Smitte ble også påvist i pæresugere fra 2 av 6 undersøkte lokaliteter.

Det ble påvist smitte i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Telemark, Vestfold og Østfold. Det ble ikke gjort funn i Vest-Agder, Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner