Mørk ringråte (Ralstonia solanacearum)

Publisert 12.05.2020     Sist endret 01.11.2022

Mørk ringråte er en alvorlig sjukdom forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Bakterien er først og fremst en trussel for norsk potetproduksjon, men også for tomatproduksjon. Den kan også angripe andre plantearter, særlig innen søtvierfamilien. Planteskadegjøreren er til nå ikke funnet i Norge.

Ralstonia solanacearum angriper og ødelegger plantenes ledningsvev og fører til at planter visner og knoller råtner. Det er karakteristisk at det blir en mørkfarget, brun råte rundt ledningsvevet. Derav navnet mørk ringråte.

Bakterien kan overleve i jord og vann, kan ligge lenge latent i planter, har mange spredningsveier og er svært vanskelig å bekjempe.

Mørk ringråte er på fremmarsj i Europa. Alle medlemsland i EU er pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser og ved funn av bakterien iverksette strenge tiltak for å utrydde eller isolere smitten.

Ralstonia solanacearum er i Norge regulert som karanteneskadegjører i forskrift om plantehelse og er forbudt å spre uansett hvor og på hva bakterien finnes. Ved funn vil Mattilsynet pålegge bekjemping med tanke på utrydding eller for å hindre videre spredning.

Funn eller mistanke om funn av mørk ringråte må straks meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre: Mørk ringråte på potet PDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer