Forskrifter

Publisert 12.05.2020     Sist endret 01.11.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om import av matpoteter fra Egypt 16.11.2007 1259
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333
Forskrift om settepoteter 02.07.1996 1447
Forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet (Forskrift om importforbud nederlandsk potet) 14.05.1996 498

Regelverk og veiledning