Veiledere

Publisert 12.05.2020     Sist endret 01.11.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for import av potet 18.06.2019 PDF
Veileder internkontroll plantehelse 29.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter 24.02.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav 24.02.2016 PDF

Regelverk og veiledning