Spørsmål og svar

Hvordan kan vi vite at sjukdommen mørk ringråte ikke finnes i norsk potetproduksjon?

Publisert 12.05.2020     Sist endret 04.06.2020

Dette vet vi ikke, men alle undersøkelser som er gjennomført i Norge til nå, tyder på at bakterien Ralstonia solanacearum, som forårsaker sjukdommen mørk ringråte, ikke finnes her i landet. Det er i flere omganger tatt ut prøver i Norge, uten at denne planteskadegjøreren er funnet:

  • Fra 1998 ble det årlig tatt ut prøver fra all settepotetproduksjon.
  • I overvåkingsprogram for lys ringråte har prøver fra risikoområder også blitt undersøkt for mørk ringråte.
  • I perioden 2003 til 2010 ble det årlig tatt ut vannprøver og prøver av slyngsøtvier fra vassdrag i nærheten av potetindustribedrifter som har mottatt importpotet. I tillegg ble det tatt prøver av vaskevann og/eller flytende avfall direkte i disse mottaksvirksomhetene.
  • I 2016 ble det tatt ut prøver av importpotet fra risikoland.

Les mer under avsnittet Overvåkings- og kartleggingsprogrammer.

Forskrift om plantehelse setter også strenge krav til import, produksjon og omsetning mat- og settepotet i Norge. Dette er et viktig forebyggende tiltak. Forskriften forbyr import av settepoteter og setter spesifiserte krav til import av annen potet. I 1996 ble det fastsatt et midlertidig importforbud for matpoteter fra Nederland. Årsaken var mange funn av mørk ringråte i potetproduksjonen. Dette importforbudet er fremdeles gjeldende, se forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet. I 2007 ble det også fastsatt en egen forskrift som gjelder for import av matpoteter fra Egypt.

Det er et krav om at all settepotet som skal omsettes er sertifisert. Les mer om sertifisering av settepoteter på Mattilsynets nettsider.

Fant du det du lette etter?