Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram av Xylella fastidiosa 2022

Publisert 12.05.2023     Sist endret 12.05.2023

Xylella fastidiosa er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange ulike plantearter. Bakterien er hittil ikke funnet i Norge, og ble heller ikke påvist i årets kartlegging.

Hva undersøkte vi?Om Xylella fastidiosa finnes i Norge
Tidsrom:2022
Hva lette vi etter?Xylella fastidiosa.
Hva fant vi?Xylella fastidiosa ble ikke funnet i noen av de 198 prøvene som ble tatt ut av mer enn 33 ulike vertplanter på risikolokaliteter i Sør- og Midt-Norge. Mattilsynet har, basert på resultater og statistiske vurderinger i dette programmet, rapportert at Norge er fri for skadegjøreren.
Hvem utførte oppdraget?NIBIO utførte analysene og utformet rapporten. Mattilsynet gjennomførte visuelle inspeksjoner og stod for uttak av prøver.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner