Pærebrann


Publisert 08.10.2012 | Sist endret 09.05.2017

Plantesykdommen pærebrann forårsakes av bakterien Erwinia amylovora og angriper pære- og epletrær og en rekke andre planter i rosefamilien. Skadegjøreren ble første gang oppdaget i Norge i 1986 i Rogaland, og er seinere funnet i mange kommuner langs kysten fra Kristiansand i Vest-Agder til Otrøy i Møre og Romsdal.

Eier eller bruker av eiendom har plikt til straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av pærebrann.

Virksomheter som importerer, produserer og/eller omsetter vertplanter for pærebrann har selv et ansvar for å følge regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at vertplanter for pærebrann produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Årlig gjennomføres det også kartleggings- og overvåkingsundersøkelser i privathager, parker, friområder etc.

Ved funn av pærebrann kan Mattilsynet pålegge tiltak for å hindre spredning. Det kan for eksempel være destruksjon av planter, restriksjoner på flytting av bikuber og krav om desinfeksjon av maskiner og redskap.

Norge har i mange år hatt strenge importbestemmelser for vertplanter av pærebrann.

Mer om pærebrann

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre om pærebrann PDF
Pærebrann, samfunnsøkonomisk analyse, 2013 PDF

Tilsynsresultater

Beredskap

I 2007 ble det laget en faglig beredskapsplan for pærebrann. Bekjempelse av sykdommen gjennomføres i henhold til denne planen.

Planen er senere revidert. Den til enhver tid siste versjon av planen kan lastes ned herfra: Faglig beredskapsplan for pærebrann

Import og eksport

Inntil november 2015 var det forbudt å importere alle vertplanter for pærebrann fra land hvor pærebrann forekommer. Dette gjelder de aller fleste land som det er aktuelt å kjøpe slike planter fra, og det var derfor lite eller ingen import av pærebrannvertplanter til Norge.

, og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere ble endret i 2015.  Det er fortsatt forbudt å importere de andre vertplantene for pærebrann fra land hvor pærebrann forekommer.

Det derimot mulig å søke om dispensasjon for å innføre planter og plantedeler som skal brukes i forsøk, forskning, planteforedling eller til videre formering i henhold til karantenebestemmelsene.

 

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Kartlegging av pærebrann i importert plantemateriale av kjernefrukt 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev