Pærebrann

Publisert 08.10.2012     Sist endret 25.08.2022

Plantesykdommen pærebrann forårsakes av bakterien Erwinia amylovora og angriper pære- og epletrær og en rekke andre planter i rosefamilien. Skadegjøreren ble første gang oppdaget i Norge i 1986 i Rogaland, og er seinere funnet i mange kommuner langs kysten fra Lillesand i Agder til Otrøy i Møre og Romsdal.

Eier eller bruker av eiendom har plikt til straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av pærebrann.

Virksomheter som importerer, produserer og/eller omsetter vertplanter for pærebrann har selv et ansvar for å følge regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at vertplanter for pærebrann produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Årlig gjennomføres det også kartleggings- og overvåkingsundersøkelser i privathager, parker, friområder etc.

Ved funn av pærebrann kan Mattilsynet pålegge tiltak for å hindre spredning. Det kan for eksempel være destruksjon av planter, restriksjoner på flytting av bikuber og krav om desinfeksjon av maskiner og redskap.

Norge har i mange år hatt strenge importbestemmelser for vertplanter av pærebrann.

I juli 2020 ble pærebrann funnet for første gang i kommersiell fruktproduksjon i Norge. Funnet ble gjort i nyplanta epletrær i Strand kommune i Rogaland.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Pærebrann, samfunnsøkonomisk analyse, 2013 PDF

Tilsynsresultater

Beredskap

Bekjempelse av sykdommen gjennomføres i henhold til beredskapsplan pærebrann

Import og eksport

Inntil november 2015 var det forbudt å importere alle vertplanter for pærebrann fra land hvor pærebrann forekommer. Dette gjelder de aller fleste land som det er aktuelt å kjøpe slike planter fra, og det var derfor lite eller ingen import av pærebrannvertplanter til Norge.

Landbruks- og matdepartementet bestemte at det skulle åpnes for import av planter og formeringsmateriale av eple og pære fra land hvor sykdommen forekommer, og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere ble endret i 2015.  Det er fortsatt forbudt å importere de andre vertplantene for pærebrann fra land hvor pærebrann forekommer.

Det derimot mulig å søke om dispensasjon for å innføre planter og plantedeler som skal brukes i forsøk, forskning, planteforedling eller til videre formering i henhold til karantenebestemmelsene.