Tilsynsrapport

Aksjon pærebrann 2016

Publisert 02.06.2017     Sist endret 24.09.2018

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2016. Vi gjennomførte 9944 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1941 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder.

Hva undersøkte vi:

Vi gjennomførte systematiske stikkprøver for pærebrann i 16 fylker og 131 kommuner. Vi la spesielt vekt på å kontrollere frukthager (særlig dem med ny-planting) og planteskoler.

Tidsrom:

Hele 2016

Hva lette vi etter:Pærebrann
Hva fant vi:

I aksjon pærebrann er landet delt opp i tre soner:

1. Bekjempelsessonen: Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann.

I smittede områder har det vært gjennomført systematisk gjennomgang og fjerning av alle registrerte sjuke planter. Men i kommunene Klepp, Gjesdal, Karmøy, Haugesund, Askøy, Os, Bergen og Kristiansand er pærebrann nå så utbredt at ressursene ikke strekker til for å fjerne planter med smitte. Ellers i smittede områder ble alle syke planter som var registrert fjernet.

Pærebrann ble påvist bare i en ny kommune i 2016, i Rogaland. Sykdomsutbruddet ble sanert.

I tidligere smittede områder ble det i Kristiansand kommune utover sommeren 2016 funnet betydelig videre spredning av smitte fra tidligere år.

Vi fant også pærebrann i andre kommuner hvor sjukdommen tidligere har vært etablert. I Rogaland i: Lund, Eigersund, Gjesdal, Klepp, Time, Sola, Sandnes, Stavanger, Strand, Karmøy og Haugesund. I Hordaland i: Sveio, Kvinnherad, Fjell, Øygarden, Askøy, Radøy, Austrheim, Lindås, Os og Bergen.

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var det ingen påvisninger i 2016, og her finnes det nå ikke kjent smitte.

Vi har også ført videre det forebyggende arbeidet med fjerning av de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder. Spesielt gjelder dette Hardanger, hvor vi har gjort et svært grundig arbeid i kommunene Kvam og Kvinnherad.

2. Observasjonssonen: Omfatter områder/kommuner som grenser til kommuner i bekjempelsessonen. Her gjøres intensivert overvåking. Pærebrann er ikke påvist.

3. Vernesonen: Omfatter resten av landet utenfor sone 1 og 2. I dette området skjer overvåkingen på stikkprøvebasis. Pærebrann er ikke påvist.

I 2016 gjennomførte vi kontroller i de nordligste fylkene i Norge.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner