Tilsynsrapport

Aksjon pærebrann 2018

Publisert 11.06.2019     Sist endret 11.06.2019

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2018. Vi gjennomførte 7 439 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 886 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

Hva undersøkte vi:

Vi gjennomførte systematiske stikkprøver for pærebrann i 12 fylker og 150 kommuner. Vi la spesielt vekt på å kontrollere frukthager (særlig dem med ny-planting) og planteskoler, samt yttergrenser for spredning.

Tidsrom:

Hele 2018

Hva lette vi etter:Pærebrann
Hva fant vi:

I aksjon pærebrann er landet delt opp i tre soner:

1. Bekjempelsessonen: Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann.

I smittede områder har det vært gjennomført systematisk gjennomgang og fjerning av alle registrerte sjuke planter. Størst aktivitet i Herøy og Sandnes kommune. Men i kommunene Stavanger, Klepp, Gjesdal, Strand, Karmøy, Haugesund, Bømlo, Askøy, Os, Bergen og Kristiansand er pærebrann nå så utbredt at ressursene ikke strekker til for å fjerne planter med smitte. Ellers i smittede områder ble alle syke planter som var registrert fjernet.

Pærebrann ble ikke påvist i noen nye kommuner i 2018. Vekstsesongen 2018 var preget av omfattende tørke i Sør-Norge. Dette førte til særs liten og ingen smittespredning.

Vi fant også pærebrann i andre kommuner hvor sjukdommen tidligere har vært etablert.

I Vest-Agder ble det påvist smitte i Kristiansand.

Rogaland: Klepp, Sandnes, Stavanger, Strand, Finnøy, Hjelmeland, Karmøy og Haugesund.

Hordaland: Bømlo, Kvinnherad, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Os og Bergen.

I Sogn og Fjordane var det ingen påvisninger i 2018, og her finnes det nå ikke kjent smitte.

I Møre og Romsdal ble det bare påvist smitte i Herøy kommune.

Vi har også ført videre det forebyggende arbeidet med fjerning av de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder. Spesielt gjelder dette Hardanger, hvor vi har gjort et svært grundig arbeid i kommunene Kvam og Kvinnherad. Men det er også utført arbeid i Sogn og Nordfjord.

2. Observasjonssonen: Omfatter områder/kommuner som grenser til kommuner i bekjempelsessonen. Her gjøres intensivert overvåking. Pærebrann er ikke påvist.

3. Vernesonen: Omfatter resten av landet utenfor sone 1 og 2. I dette området skjer overvåkingen på stikkprøvebasis. Pærebrann er ikke påvist.

I 2018 gjennomførte vi kontroller i de sørøstligste fylkene i Norge.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner