Tilsynsrapport

Aksjon pærebrann 2019

Publisert 30.04.2020     Sist endret 30.04.2020

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2019. Vi gjennomførte 10 355 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 488 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

Hva undersøkte vi:

Vi gjennomførte systematiske stikkprøver for pærebrann i 12 fylker og 136 kommuner. Vi la spesielt vekt på å kontrollere frukthager (særlig dem med ny-planting) og planteskoler, samt yttergrenser for spredning.

Tidsrom:

Hele 2019

Hva lette vi etter:Pærebrann
Hva fant vi:

I aksjon pærebrann er landet i 2019 delt opp i tre soner:

1. Bekjempelsessonen: Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann.

I smittede områder har det vært gjennomført systematisk gjennomgang og fjerning av alle registrerte sjuke planter. Størst aktivitet i Herøy, Stavanger, Sola, og Mandal kommuner. I kommunene Stavanger, Klepp, Gjesdal, Strand, Karmøy, Haugesund, Bømlo, Askøy, Os, Bergen, Kristiansand og Ålesund er pærebrann nå så utbredt at ressursene ikke strekker til for å fjerne planter med smitte. Ellers i smittede områder ble de aller fleste syke planter som var registrert fjernet.

Pærebrann ble påvist i noen 4 nye kommuner i 2019. I Møre og Romsdal ble det funnet ny smitte 9i 2019. Det samme gjelder Suldal i Rogaland og Lillesand i Aust-Agder. Det ble satt i gang storstilt rydding av disse kommunene, bortsett fra Lillesand, der funnet ble gjort seint i sesongen. Vi fant også pærebrann i andre kommuner hvor sjukdommen tidligere har vært etablert.

I Aust-Agder ble det påvist smitte i Lillesand og i Vest-Agder i Kristiansand og Mandal.

Rogaland: Klepp, Sandnes, Stavanger, Sola, Gjesdal, Strand, Karmøy, Haugesund og Suldal.

Hordaland: Bømlo, Kvinnherad, Fjell, Sund, Askøy, Os og Bergen.

I Sogn og Fjordane var det ingen påvisninger i 2018, og her finnes det nå ikke kjent smitte.

I Møre og Romsdal ble det påvist smitte i Ålesund, Herøy, Ulstein, Sande, Volda og Ørsta kommuner.

Vi har også ført videre det forebyggende arbeidet med fjerning av de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder. Spesielt gjelder dette Hardanger, hvor vi har gjort et svært grundig arbeid i kommunene Kvam og Kvinnherad. Men det er også utført arbeid i Sogn og Nordfjord.

2. Observasjonssonen: Omfatter områder/kommuner som grenser til kommuner i bekjempelsessonen. Her gjøres intensivert overvåking. Pærebrann er ikke påvist.

3. Vernesonen: Omfatter resten av landet utenfor sone 1 og 2. I dette området skjer overvåkingen på stikkprøvebasis. Pærebrann er ikke påvist.

I 2019 gjennomførte vi og kontroller i de sørøstligste fylkene i Norge.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner