Tilsynsrapport

Aksjon pærebrann 2020

Publisert 04.03.2021     Sist endret 04.03.2021

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2020. Vi gjennomførte 14 310 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 407 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne og kontrollere de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

Hva undersøkte vi: Vi gjennomførte systematiske stikkprøver for pærebrann i 10 fylker og 140 kommuner. Vi la spesielt vekt på å kontrollere frukthager (særlig dem med ny-planting) og planteskoler, samt yttergrenser for spredning.
Tidsrom: Hele 2020.
Hva lette vi etter:

Pærebrann.

I aksjon pærebrann 2020, er de deler av landet der pærebrann er påvist og nærliggende områder blitt delt opp i tre soner:

  1. Pærebrannsonen: Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann og hvor der ikke er mål å utrydde sjukdommen.
  2. Bekjempelsessonen: Omfatter områder/kommuner som grenser til kommuner i pærebrannsonen. Her gjøres intensivert overvåkning og rydding.
  3. Forebyggende sone: Omfatter kommuner i Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder med spesielt fruktproduksjon.

Hva fant vi:

Pærebrann ble ikke påvist i noen nye kommuner i 2020.

Pærebrann ble påvist i tre kommersielle beplantninger med eple i 2020. Dette var de første påvisninger av pærebrann i fruktdyrking i Norge.

 Det ble til sammen påvist pærebrann i 26 kommuner, alle der sjukdommen tidligere har vært påvist.

I Aust-Agder ble det påvist smitte i Lillesand seinhøstes 2019, og der ble det utført en storstilt rydding i 2020.

I 2020 gjennomførte vi og kontroller i de sørøstligste fylkene i Norge og i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner