Tilsynsrapport

Aksjon pærebrann 2021

Publisert 13.05.2022     Sist endret 13.05.2022

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2021. Vi gjennomførte 13 934 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 3 069 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne og kontrollere de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

Hva undersøkte vi:Vi gjennomførte systematiske stikkprøver for pærebrann i 8 fylker og 100 kommuner. Vi la spesielt vekt på å kontrollere frukthager (særlig dem med ny-planting) og planteskoler, samt yttergrenser for spredning.
Tidsrom:Hele 2021
Hva lette vi etter:

I aksjon pærebrann 2021, er de deler av landet der pærebrann er påvist og nærliggende områder blitt delt opp i tre soner:

  1. Pærebrannsonen: Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann og hvor der ikke er mål å utrydde sjukdommen.
  2. Bekjempelsessonen: Omfatter områder/kommuner som grenser til kommuner i pærebrannsonen. Her gjøres intensivert overvåkning og rydding.
  3. Forebyggende sone: Omfatter kommuner i Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder med spesielt fruktproduksjon.

Pærebrann ble påvist i tre nye kommuner, Osterøy, Sula og Kinn (Måløy) i 2021.

Videre ble det påvist pærebrann i 2 produksjonsbedrifter for vertsplanter for pærebrann, i Rogaland og Vestland fylker.

Pærebrann ble ikke påvist i kommersielle beplantninger med eple i 2021.

Hva fant vi:Det ble til sammen påvist pærebrann i 30 kommuner, vesentlig der sjukdommen tidligere har vært påvist tidligere år.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner