Regelverksprosess

Endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Publisert 26.02.2020     Sist endret 26.02.2020

Mattilsynet har nylig fastsatt ny forskrift om tiltak mot pærebrann. Den nye forskriften innførte blant annet prinsippet om tre typer kontrollområder for pærebrann; pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone. Kommuner, eventuelt del av kommune, som er berørt av tiltak mot pærebrann, er plassert i en av disse sonene.

Pærebrannforskriften gir en oversikt over hvilke kommuner eller deler av kommuner som inngår i hver av de tre ulike kontrollsonene. Den nylig gjennomførte kommune- og regionreformen har medført en rekke kommune- og til dels fylkessammenslåinger som gjør at oversikten i forskriften må endres i forhold til de aktuelle, nye kommune- og fylkesnavnene.

Samtidig er det nødvendig å gjøre endringer i forskriften på bakgrunn av resultater av undersøkelser for pærebrann høsten 2019. Dette innebærer først og fremst at én kommune flyttes fra et kontrollområde til et annet. I tillegg tas fire nye kommuner inn i forskriften slik at de vil bli underlagt forskriftens krav for første gang.

Perioden med forbud mot å flytte bikuber starter 1. mai. Målet er derfor at endringsforskriften skal være fastsatt innen 1. mai 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 15.04.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

FAGUS 15.04.2020
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 11.03.2020
Fylkesmannen i Rogaland 15.04.2020
Stavanger kommune 15.04.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 40