Endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Publisert 14.06.2021     Sist endret 09.09.2021

Mattilsynet har 8. september 2021 fastsatt forskrift om endringer i pærebrannforskriften.

Mattilsynet fastsatte i januar 2020 ny forskrift om tiltak mot pærebrann. Forskriften innførte blant annet prinsippet om tre typer kontrollområder for pærebrann; pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone. Kommuner, eventuelt del av kommune, som er berørt av tiltak mot pærebrann, er plassert i en av disse sonene. Forskriften, som sist ble endret av Mattilsynet i april 2020, gir en oversikt over hvilke kommuner eller deler av kommuner som inngår i hver av de tre ulike kontrollsonene.

Ut fra endringer i pærebrannsituasjonen gjennom 2020, vurderer Mattilsynet at det er grunnlag for å gjøre noen endringer i soneinndelingen for deler av kommunene Sandnes og Strand i Rogaland fylke. Disse endringene har vært på høring, og er nå fastsatt.

Ny smitte av pærebrann har blitt påvist i juli og august 2021, dette gjelder for kommunene Sula i Møre og Romsdal, og Kinn og Tysnes i Vestland. Siden vi er inne i en årstid der pærebrann kan spres, anser vi at det haster med å få regulert de tre områdene i pærebrannforskriften. Sula, Tysnes og deler av Kinn kommune (området nord for Fåfjorden) tas derfor inn i bekjempelsessonen uten forutgående høring. Dermed kan nødvendige tiltak iverksettes straks i disse områdene. Dette innebærer blant annet at Mattilsynet kan fjerne vertplanter for pærebrann i disse områdene, at det vil gjelde enkelte restriksjoner på flytting av bikuber, mv. Disse endringene er nå fastsatt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring

 

Høringsfrist 11.08.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statsforvalaren i Vestland 11.08.2021
Norsk Gartnerforbund 10.08.2021
Statsforvaltaren i Rogaland 09.08.2021
Sandnes kommune 28.07.2021
NNN 30.06.2021

Mattilsynet beslutter unntak fra høring for regulering av områder med nyoppdaget smitte

På grunn av fare for smittespredning vurderer Mattilsynet at det er nødvendig å unnlate høring for regulering av områder med nyoppdaget smitte.

 07.09.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statsforvalaren i Vestland 11.08.2021
Norsk Gartnerforbund 10.08.2021
Statsforvaltaren i Rogaland 09.08.2021
Sandnes kommune 28.07.2021
NNN 30.06.2021

Mattilsynet fastsetter endringsforskrift

Mattilsynet sender oppsummering av høringsrunden og endelig forslag til endringsforskrift til LMD for klarering før fastsettelse. LMD klarerer forskriftsutkastet, og Mattilsynet fastsetter endringsforskriften.

 08.09.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 40