Rapport

Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018

Publisert 02.05.2019     Sist endret 02.05.2019

Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Programmet var en oppfølging fra 2016, da smittestatus i importsendinger ble undersøkt.

Hva undersøkte vi?

Vi tok 351 prøver. De aller fleste prøvene ble tatt i epleproduksjon og hos fruktdyrkere på Øst- og Vestlandet.

Tidsrom:

Juni 2018 til september 2018.

Hva lette vi etter?

Pærebrann, som er en bakteriesykdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Sykdommen forårsakes av Erwinia amylovora.

Hva fant vi?Erwinia amylovora ble ikke funnet i noen av prøvene.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer