Pærebrann er påvist i kommersiell fruktproduksjon i Norge for første gang

Publisert 14.07.2020     Sist endret 18.08.2020
 • Symptom på Infeksjon av pærebrann (Erwinia alymovora) i eplesorten Aroma’

  Bilde 1 av 3 | Symptom på Infeksjon av pærebrann (Erwinia alymovora) i eplesorten Aroma’. Foto: Mattilsynet

 • Angrep av pærebrann (Erwinia alymovora) i nyplanta epletre. Toppskuddet er bøyd som en « bispestav»

  Bilde 2 av 3 | Angrep av pærebrann (Erwinia alymovora) i nyplanta epletre. Toppskuddet er bøyd som en « bispestav». Foto: Mattilsynet

 • Brun råte langs bladnerven i eple etter infeksjon av pærebrann (Erwinia alymovora)

  Bilde 3 av 3 | Brun råte langs bladnerven i eple etter infeksjon av pærebrann (Erwinia alymovora). Foto: Mattilsynet

Plantesykdommen pærebrann er påvist i tre kommersielle nyplantinger av eple i Rogaland. Mattilsynet oppfordrer til økt oppmerksomhet på infeksjon i eple- og pæretrær.

I Strand kommune er det omfattende angrep av pærebrann i en eplehage. Her er det symptomer i 50-100 % av epletrærne plantet våren 2020 og i 10-15 % av trærne plantet i 2019. Analyser ved NIBIO Bioteknologi og plantehelse viser funn av bakterien Erwinia amylovora i sortene Aroma, Katja, Gravenstein, Elstar og Summerred.

I Lund kommune er det registrert angrep i to epleplantinger, men i begge disse er omfanget av utbruddet svært begrenset, med symptomer bare i ett tre av sorten Aroma i hver hage.

Hva bør fruktdyrkere gjøre?

Vi har i år gunstige forhold for infeksjon av pærebrann. Vi oppfordrer derfor alle fruktdyrkere til å:

 • Være på vakt for smitte av pærebrann i kjernefrukt. Vær særlig oppmerksom på trær som ble plantet på våren og som har hatt sein blomstring.
 • Melde fra til Mattilsynet ved mistanke om pærebrann. Ta gjerne kontakt med rådgivingstjenesten før du kontakter Mattilsynet.
 • Rydde mottagelige vertplanter rund frukthagen. Det er i pærebrannprosjektet gjort et omfattende kartleggings- og ryddearbeid for å hindre at sykdommen blir spredt til viktige fruktdistrikt. Dette er en oppgave som det offentlige ikke kan klare alene, derfor er det svært viktig at alle bidrar for å fjerne de mest mottagelige vertsplantene (bulkemispel, pilemispel og sprikemispel).
 • Ta kontakt med Mattilsynet ved nyetablering av frukthager. Vi kan gi deg informasjon om smittesituasjonen for pærebrann i området rundt frukthagen.
 • Bier kan spre pærebrann. For å hindre dette er det forbudt å flytte bikuber i perioden mellom 1. mai til 10. oktober. Unngå å spre plantesykdommen pærebrann med bier.

Lokal smitte

Alle de tre frukthagen ligger i den delen av Rogaland som er definert som «pærebrannsone», det vil si en sone der pærebrann er etablert og bare unntaksvis bekjempes i offentlig regi.

I Strand kommune har Mattilsynet observert betydelig smitte av pærebrann i bulkemispel og sprikemispel i området rundt frukthagen. Det er også bikuber i nærheten, og bier er kjent for å kunne overføre smitte av pærebrann fra plante til plante når de besøker blomstene. Epletrærne kan derfor ha fått smitten fra planter i området rundt. Mattilsynet er her i gang med å rydde de mest mottakelige vertsplantene i området for å forebygge videre smitte. I Lund kommune er det hittil ikke observert lokal smitte av betydning i området rundt frukthagene.

Kan ikke utelukke smitte med frukttrær

Mattilsynet har kontrollert til sammen 8 kommersielle epleplantinger i Rogaland som alle er etablert med epletrær fra samme importparti som de tre med funn. Det er ikke påvist pærebrann flere steder, og det er ingen funn av sykdommen i de fem eplehagene som er etablert i “bekjempelsessonen” for pærebrann.

Funnene gir oss så langt ikke grunnlag for å si noe sikkert om dette bare er en lokal smitte, eller om pærebrann også kan ha fulgt de importerte frukttrærne. Mattilsynet vil derfor starte en kartlegging av andre nyplanta eplefelt over hele landet for å få ytterligere informasjon om dette.

Pærebrann er en alvorlig planteskadegjører i eple- og pæredyrking

Pærebrann er en alvorlig sykdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien, som forårsakes av des bakterien Erwinia amylovora. Den infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blad og skudd. Sykdommen spres svært raskt ved temperaturer over +20 ⁰C. Det finnes ikke effektive kjemiske middel mot pærebrann, og sykdommen er derfor svært vanskelig å bekjempe.

Det er ikke farlig å spise epler fra infiserte trær.

Plantesykdommen ble første gang oppdaget i Norge i 1986 i Rogaland, og er seinere funnet i mange kommuner langs kysten fra Agder til Møre. Primært er den etablert i lett mottakelige vertplanter som bulke- sprike- og pilemispel. Årlig blir det gjennomført kartlegging og rydding av smittede vertplanter samt profylaktisk fjerning av friske vertplanter i nærheten av fruktproduksjon og planteskoler.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les mer

Kontaktinformasjon

Nils Melbø, seniorrådgiver, Seksjon fellestjenester Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Mattilsynet, tel.: 916 68 440

Juliana Irina Spies Perminow, NIBIO, tel.: 920 59 165


Spørsmål og svar

Les mer

Kontaktinformasjon

Nils Melbø, seniorrådgiver, Seksjon fellestjenester Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Mattilsynet, tel.: 916 68 440

Juliana Irina Spies Perminow, NIBIO, tel.: 920 59 165