Tilsynsrapport

Rapporter fra "Aksjon pærebrann"

Publisert 14.09.2018     Sist endret 13.05.2022
Pærebrann på sprikemispel
Pærebrann på sprikemispel  Foto: Mattilsynet

Pærebrann er en alvorlig bakteriesykdom som kan angripe pærer, epler og en rekke andre planter i rosefamilien.

Sykdommen ble oppdaget i Norge første gang i 1986, ble ansett for å være utryddet i 1993, men ble på nytt påvist i 2000. Årlige systematiske kartlegging- og bekjempelsesaksjoner har siden hatt som mål å bekjempe og utrydde skadegjøreren.

Påvist i fem fylker

Pærebrann er nå påvist i kommuner i Rogaland, Hordaland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, i første rekke på bulkemispel, pilemispel, krypmispel og sprikemispel.

Kartlegging av mulige pærebrannforekomster skjer til fots og fra bil. Det søkes systematisk etter mistenkelige symptomer på aktuelle vertplanter, først og fremst bulke- og pilemispel, men også planter av eple- og pære i frukthager, planteskoler, hagesentra, villahager, leplantinger, friområder og beplantinger for øvrig langs veier og bebyggelse.

Alle viktige vertplanter - om de er smittet eller ikke - har blitt fjernet fra områder der pærebrann er påvist og i en buffersone omkring, og det er innført strenge restriksjoner vedrørende import av plantemateriale og flytting av bikuber m.m.

Arbeidet er nitidig og ressurskrevende. Mattilsynets samarbeidspartnere i prosjektet er NIBIO, fylkesmannens landbruksavdelinger i de respektive fylkene og representanter fra en del kommuner. Det har også vært leid inn ekstrahjelp.

Rapporter

Aksjon pærebrann 2021 

Aksjon pærebrann 2020 

Aksjon pærebrann 2019 

Aksjon pærebrann 2018 

Aksjon pærebrann 2017 

Aksjon pærebrann 2016

Pærebrannrapport 2015

Pærebrannrapport 2014

Pærebrannrapport 2013

Pærebrannrapport 2012

Pærebrannrapport 2011

Pærebrannrapport 2010

Pærebrannrapport 2009

Pærebrannrapport 2008

Pærebrannrapport 2007

Pærebrannrapport 2006

Pærebrannrapport 2005

Pærebrannrapport 2004

Pærebrannrapport 2003

Pærebrannrapport 2002

Pærebrannrapport 2001

Fant du det du lette etter?