Risikovurdering

Risikovurdering: Risikokategorisering av planteskadegjørere

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført risikokategoriseringer av et utvalg av skadegjører som i dag er regulert i plantehelseforskriften. Konklusjonen var at 31 av de 33 vurderte skadegjørerne oppfyller kriterier for hva som karakteriserer en karanteneskadegjører i Norge.

Hva undersøkte VKM? Et utvalg på 33 skadegjørere som er regulert i plantehelseforskriften. Dette er skadegjørere som ikke er kjent å forekomme i Norge, men som ikke er regulert som karanteneskadegjørere i plantehelseregelverket i EU.

Skadegjørerne ble vurdert opp mot den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPCs kriterier for kategoriene «karanteneskadegjører» og «regulert ikke-karanteneskadegjører»
Hva er vurderingen?
  • 31 av de 33 vurderte skadegjørerne oppfyller kriterier for hva som karakteriserer en karanteneskadegjører i Norge.
  • Viruset «cherry leafroll nepovirus» oppfyller kravene for å være en regulert ikke-karanteneskadegjører, ettersom viruset mest sannsynlig finnes i Norge allerede.
  • Flatormen Arthurdendyus triangulatus vurderes til ikke å være en planteskadegjører, ettersom den sannsynligvis ikke vil føre til skade på planter hvis den etablerer seg i Norge.
Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet er i gang med et større arbeid med revisjon av plantehelseforskriften og vil bruke VKM-rapporten i samband med dette

Overleveringsdato:

14.06.2021

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner