Faktaartikkel

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Publisert 10.12.2014     Sist endret 19.03.2020
Bakteriesykdommen Xanthomonas arboricola pv. pruni på en plomme
Foto: European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)

Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni angriper plomme og andre arter i slekta Prunus og kan gjøre stor skade i kulturer med steinfrukt. Den er rapportert fra flere land i Europa de siste årene, hovedsakelig på laurbærhegg. I 2015 ble sykdommen funnet i importsendinger av grunnstammer av plomme til Norge og i plommetrær og laurbærheggplanter i norske planteskoler.

Xanthomonas arboricola pv. pruni  ble først beskrevet i Nord-Amerika og er nå funnet på alle kontinenter. I følge EPPO tilsier erfaringer fra andre verdensdeler at skadegjøreren kan etablere seg i større omfang enn den hittil har gjort i EPPO-regionen. Sykdommen spres med smitta planter.

Nøkkelinformasjon:

 • Status regelverk: Bakteriesykdommen er listet i vedlegg 2 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A  punkt 15.3. Den står oppført i EPPOs skadegjørerliste A2 og er regulert som regulert ikke-karanteneskadegjører i EUs regelverk (RNQP).
   
 • Utbredelse: Er funnet på alle kontinenter. Ble først beskrevet i Nord-Amerika og er siden funnet i flere stater i både USA og Canada.  I Europa er den bl.a. funnet i Belgia, Frankrike, Nederland, Spania, Bulgaria, Italia, Romania og England.
   
 • Vertplanter: Xanthomonas arboricola pv. pruni angriper kun planter i slekta Prunus. Hovedvertplanter er plomme, fersken og aprikos, men søt- og surkirsebær, mandel og salicinaplomme kan også angripes. Angrep er også registrert på prydplanter: på laurbærhegg (Prunus laurocerasus) og P. davidiana.
   
 • Symptomer: På blad dannes det flekker, hvor det syke vevet etter hvert faller av og ser ut som kulehull. Dette er spesielt tydelig på plommetrær. Flekkene som dannes på fruktene varierer mht. størrelse, farge mm. mellom arter og til dels mellom sorter innen en art. Symptomer kan også opptre som flekker/sår på greiner og unge kvister.
   
 • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll i vekstsesongen og prøveuttak for laboratorieundersøkelser.
   
 • Viktigste spredningsveier: Med infiserte planter og formeringsmateriale (unntatt frø). Bakterier kan også være på frukter. Noe begrenset spredningskapasitet lokalt med vannsprut.

Overvåking og kartlegging

Mattilsynet startet i 2015 et OK-program (overvåking og kartlegging) for Xanthomonas arboricola pv pruni for å få mer kunnskap om status for denne bakteriesykdommen. Som nevnt innledningsvis, ble skadegjøreren funnet i importsendinger og i norsk planteproduksjon. I 2016 omfattet programmet frukthager med nyplantinger av plomme og sur- og søt-kirsebær. Skadegjøreren ble ikke funnet i disse undersøkelsene.

Se også:

Fant du det du lette etter?