Faktaartikkel

Xylella fastidiosa

Publisert 04.10.2016     Sist endret 03.05.2019

Bakterien Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er de siste årene påvist i andre europeiske land, bl.a. er det et stort utbrudd i olivenplantinger i sør-Italia.

Nøkkelinformasjon

 • Status regelverk: Xylella fastidiosa er så langt ikke listet i plantehelseforskriften, men er ansett som en potensiell karanteneskadegjører for Norge. I EU er den regulert som en karanteneskadegjører, og omfattende overvåkings- og bekjempingstiltak pågår.
   
 • Vertplanter: Svært lang vertplanteliste, både treaktige og urteaktige planter. Kan gi omfattende skade i kulturer med vindruer, sitrus, oliven og prunus (steinfrukt). Er i europeiske land funnet i bl.a. oliven, oleander, Polygala myrtifolia, platanlønn, kaffeplanter, laurbær, lavendel, prunus, rosmarin, samt i en lang rekke viltvoksende planter og ugrasplanter.
   
 • Symptomer: Gulning langs bladkantene som utvikler seg til vasstrukne og til slutt til brune visne felt og total bladvisning.
   
 • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll og testing av prøver (fra godt utviklede blad, greiner).
   
 • Utbredelse: Utbredt i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika. Til stede i Iran og Taiwan. Utbrudd i Italia (Apulia-regionen). Er også påvist i Frankrike, Spania, Tyskland og Sveits.
   
 • Viktigste spredningsveier: Infiserte planter og stiklinger. Påvist flere ganger i Europa i importerte kaffeplanter fra Mellom-Amerika. Spres lokalt med (xylem-) sugende insekt som f.eks. skumsikader.

Risikoanalyse av Xylella fastidiosa

NIBIO har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en PRA (risikoanalyse) for Xylella fastidiosa med tanke på norske forhold. Rapporten NIBIO: PRA Xylella fastidiosa beskriver sannsynligheten for etablering og spredning av Xylella fastidiosa  som «moderat», men det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til dette. NIBIO konkluderer med at Xylella fastidiosa representerer en generell høy plantesanitær risiko for Norge.

Mattilsynet anser derfor Xylella fastidiosa som en potensiell karanteneskadegjører  for Norge, som det bør settes i verk tiltak for å hindre introduksjon og spredning av.

Mattilsynet oppfordrer alle som ser symptomer på skadegjøreren om å melde fra.

Overvåking og kartlegging

Se også:

Fant du det du lette etter?