Dette gjør du ved funn eller mistanke om funn av en alvorlig planteskadegjører

Publisert 29.01.2013     Sist endret 28.06.2017

Ved mistanke om smitte av karanteneskadegjørere eller andre alvorlige planteskadegjørere må du varsle Mattilsynet.

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)(§ 6) sier at mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, skal meldes. Med samfunnsmessige konsekvenser menes både miljømessige og økonomiske konsekvenser.

Hvem har meldeplikt?

  • Virksomheter
  • Eiere av fast eiendom
  • Brukere av fast eiendom, dvs også de som låner eller leier en eiendom.

Hvilke planteskadegjørere er det meldeplikt for?

Merk: Meldeplikten gjelder ikke for alle alvorlige planteskadegjørere. Det er for eksempel ikke meldeplikt for planteskadegjørere som er vanlige i Norge, med mindre de likevel er listet i forskrift om plantehelse.

Ved mistanke om karanteneskadegjørere

Har du mistanke om smitte av karanteneskadegjørere, må du ikke flytte eller omsette plantene, men fryse situasjonen slik at det blir mulig å ta ut prøver m.m.. Overtredelse av forbudet mot å flytte og mot å omsette varer når det er mistanke om eller fastslått funn av alvorlig planteskadegjører er straffbart jf. matloven § 28.

Meldeplikt

Les mer om meldeplikten og tiltak dere kan sette i verk ved funn eller mistanke om funn av alvorlige planteskadegjørere i Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav.

Fant du det du lette etter?