Faktaartikkel

Fakta om asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis)

Publisert 29.08.2012     Sist endret 03.07.2020
Foto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Danmark)

Asiatisk sitrustrebukk (tidligere kalt citrustrebukk) er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe mange ulike løvtrær- og busker. Denne billen har aldri vært påvist i Norge.

Risikovurdering fra VKM har vist at risikoen for at de kan komme inn til landet er tilstede og at de kan føre til store ødeleggelser i skog og grøntmiljø.

Nøkkelinformasjon

Status regelverk

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er Anoplophora chinensis listet i vedlegg 1. Det er også særskilte krav til import av visse planter og smittebærende emner i vedlegg 4A, nr. 48, 49 og 50. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat er listet i vedlegg 5A, blant annet varer av tre av planteslekter som er vertplanter for A. chinensis med opprinnelse i de land som er listet i vedlegget.

Vertplanter

Billen er svært polyfag og kan, i følge EPPO, angripe busker og trær innen mer enn 30 planteslekter, og nye slekter blir stadig registrert. Mange er vanlige i norsk skog, deriblant lønn, bjørk, selje, bøk, hassel, ask, alm og or.

Kjennetegn, biologi og skadesymptomer

Se bilder og beskrivelse hos NIBIO

Inspeksjonsmetode

Visuell kontroll av importerte varer av løvtrær og av løvtrær som vokser i områder omkring innførselssteder. Se spesielt etter de sirkelrunde utgangshullene (10–20 mm) og frass (blanding av boremel og ekskrementer). Hullene, som vanligvis finnes på nedre del av stammen og på synlige røtter, kommer til syne etter at de voksne billene har krøpet ut.

Symptomer kan lett forveksles med Anoplophora glabripennis, men for denne arten vil utgangshullene som regel finnes høyere opp i treet.

Fra eggene blir lagt til de voksne billene kryper ut av treet, kan det ta flere år, avhengig av klima. Angrep kan derfor være svært vanskelig å oppdage ved importkontroll. Av samme grunn vil det kunne kreve flere års overvåking for å kunne oppdage angrep eller for å friskmelde et område. Voksne biller og larver må artsbestemmes ved laboratorieundersøkelser. Funn eller mistanke om funn skal umiddelbart meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Mer om inspeksjonsmetodikk hos EPPO

Utbredelse

Anoplophora chinensis er naturlig hjemmehørende i Kina, Japan og andre asiatiske land. Den regnes også som etablert noen områder i Italia. Den har også vært påvist i flere andre europeiske land. Skadegjøreren har aldri blitt funnet i Norge.

Viktigste spredningsveier

Det er størst risiko for at denne billen kan komme inn til landet med levende trær og busker, spesielt lønn (Acer spp.), men den kan også komme inn med ubehandlet treemballasje, tømmer og annet ubehandlet trevirke av løvtrær.

Tilbake til temasiden om asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis)

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer